برچسب: ارتقا فلیاب

فلزیاب لورنز
فلزیاب

فلزیاب لورنز ایکس ۶

  فلزیاب لورنز ایکس ۶ فلزیابهای لورنز دیپ مکس انواع تخصصی هستند که برای شناسایی سکه های تک، نهانگاههای مدفون شده، و گنجهای طلا و

ادامه.. »