برچسب: بهترین فلزیاب تصویری اینونیو

فلزیاب تصویری اینونیو 09122302215
فلزیاب تصویری

فلزیاب تصویری اینونیو

فلزیاب تصویری اینونیو فلزیاب invenio اولین دستگاهی است . که تصویر خیلی واقعی از فلز نمایش می دهد و قادر است تــا عمق ۲ متر

ادامه.. »