Tag: تست سیمپلکس پلاس

فلزیاب سیمپلکس پلاس 09122302215
فلزیاب بوقی

فلزیاب سیمپلکس پلاس

فلزیاب سیمپلکس پلاس دستگاه فلزیاب یک سیستم الکترونیکی می باشد، که برای شناسایی انواع فلزات موجود در زمین و زیر زمین استفاده می شود. فلزیاب با استفاده از تکنولوژی

ادامه.. »