Tag: تست سیمپلکس

معایب-سیمپلکس
نقطه زن

معایب فلزیاب سیمپلکس

معایب فلزیاب سیمپلکس معایب فلزیاب سیمپلکس ،فلزیاب به دستگاهی گفته میشود که برای پیدا کردن یا اشکار کردن اشیای گمشده . یا مخفی شده درون خاک

ادامه.. »