برچسب: جت اسکن Zw100

کاتالوک محصول

جت-اسکن-zw100

جت اسکن Zw100 جهت تشخیص انـواع خاک و لایه های زمین و انـواع ناهماهنگی موجـود در زیر خاک توسط دست عمق کـاوش حداقل ۶ متر

ادامه.. »