برچسب: قیمت دستگاه اسکنر پروتون

دستگاه اسکنر پروتون
اسکنر

دستگاه اسکنر پروتون

دستگاه اسکنر پروتون دستگاه اسکنر پروتون با تکنولوژی متفاوت تر از فلزیاب های گذشته (پالسی و فرکانسی) که از نظر کارایی دارای امکانات پایین تری بودند. 

ادامه.. »