برچسب: Aksفلزیاب

فلزیاب لورنز زد 2 09122302215
نقطه زن

فلزیاب لورنز زد 2

فلزیاب لورنز زد 2 دستگاه لورنز z2  با فناوری پیشرفته پالسی توسط شرکت آلمانی لورنز دیپ مکس ساخته شده است و با فشردگی قطعات در

ادامه.. »