برچسب: GeoSeeker ژئوالکتریک

GeoSeeker ژئوالکتریک 09122302215
فلزیاب بوقی

GeoSeeker ژئوالکتریک

GeoSeeker ژئوالکتریک آیا به دنبال منابع آب زیرزمینی یا حفره های مخفی تا عمق 250 متری (820 فوت) هستید؟ دستگاه حفره یاب GeoSeeker یک آب

ادامه.. »